I år kommer Tom Gustafssons
minnesfond att dela ut ett stipendium på 5000 kr. Medlemmar och
sympatisörer till Socialistiska Partiet och världsrörelsen Fjärde
Internationalen kan söka stipendium för enskilda studier eller
gemensamma kurser.

Om du vill söka stipendium, skriv ett brev,
tala om vilka studier du söker för och vad de kommer att kosta, samt
vad du har för egna inkomster.

Senast 1 april måste vi ha din ansökan. Skicka in den till:

Tom Gustafssons Minnesfond
c/o Socialistiska Partiet
Box 5073
121 16 Johanneshov.

Eller mejla till info@socialistiskapartiet.se