Blog Image

Tom Gustafssons Minnesfond

- stöd till socialistiska studier

Minnesfonden har i tjugo års tid gett stöd till svenska ungdomar och fackföreningsaktivister så att de kunnat studera.