“En stadig solidaritetsklippa i en för övrigt svår och förvirrande värld”. Så har Tom Gustafssons minnesfond beskrivits av dem som organiserar internationella kurser i radikal teori.

I
20 års tid har svenska ungdomar, radikala rörelseaktivister från
Latinamerika, och fackligt aktiva i Sverige kunnat studera med stöd av
fonden.

Hjälp fonden att fortsätta stödja studier för att förändra världen!

Sätt in ett bidrag:

Tom Gustafssons Minnesfond
pg 18 77 62 – 0